Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Bảng xếp hạng thành viên

yuri 1,450   onisama 920   mystyle2am 720
Xuantinh.spkt 1,440   cold_person 920   diemhuong 680
duyanh2011 1,390   Seto San 890   duahau2011 670
lk8100 1,260   keiko 850   thajkaka_japan 670
Thanh 1,220   hihaha 830   yamacom 660
hangdm2000 1,120   Platuan 820   duongquangvuong 650
nhjp91 1,110   hanhv2j 790   le thi mai 630
thaole 970   tipil 750   dvphuong 620
rongnigata2 960   hung99hn 750   conan9x1111 600
h.takeshi 920   Nhật Ngữ Sakae 730   Diệu Linh 590
...