Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Questions by yuchj

0 phiếu
1 câu trả lời 453 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,007 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 11, 2011 trong Xin-Cho tài liệu học tập
0 phiếu
1 câu trả lời 715 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 165 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 8, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 791 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2,292 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 79 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,026 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 719 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 527 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 4, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 111 lượt xem
...