Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Questions by yuchj

0 phiếu
1 câu trả lời 436 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 2,798 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 11, 2011 trong Xin-Cho tài liệu học tập
0 phiếu
1 câu trả lời 705 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 163 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 121 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 8, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 774 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2,287 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 75 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 197 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 997 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 638 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 492 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 4, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
...