Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Answers by yuchj

+1 phiếu
227 lượt xem
0 phiếu
1,147 lượt xem
+1 phiếu
332 lượt xem
+1 phiếu
710 lượt xem
0 phiếu
153 lượt xem
0 phiếu
366 lượt xem
0 phiếu
131 lượt xem
+1 phiếu
150 lượt xem
+1 phiếu
248 lượt xem
+1 phiếu
245 lượt xem
...