Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Hoạt động gần đây của yuchj

0 câu trả lời 199 lượt xem
1 câu trả lời 831 lượt xem
đã bình luận 20 Tháng 7, 2012
0 câu trả lời 205 lượt xem
2 câu trả lời 476 lượt xem
2 câu trả lời 227 lượt xem
1 câu trả lời 239 lượt xem
đã bình luận 9 Tháng 5, 2012
2 câu trả lời 1,155 lượt xem
1 câu trả lời 249 lượt xem
1 câu trả lời 361 lượt xem
1 câu trả lời 211 lượt xem
1 câu trả lời 780 lượt xem
2 câu trả lời 154 lượt xem
...