Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Hoạt động gần đây của yuchj

0 câu trả lời 186 lượt xem
1 câu trả lời 738 lượt xem
đã bình luận 20 Tháng 7, 2012
0 câu trả lời 199 lượt xem
2 câu trả lời 465 lượt xem
2 câu trả lời 222 lượt xem
1 câu trả lời 232 lượt xem
đã bình luận 9 Tháng 5, 2012
2 câu trả lời 1,127 lượt xem
1 câu trả lời 244 lượt xem
1 câu trả lời 287 lượt xem
1 câu trả lời 202 lượt xem
1 câu trả lời 609 lượt xem
2 câu trả lời 146 lượt xem
...