Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên tipil

Thành viên được: 7 năm (since 4 Tháng 6, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của tipil

Điểm: 750 điểm (hạng #48)
Các câu hỏi: 10 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 8
Các bình luận: 19
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 8 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for tipil

Please log in or register to post on this wall.
...