Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên thumuaphelieu79

Thành viên được: 2 tháng (since 23 Tháng 4)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: phế liệu Phương Nam
Location:
Website: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-dong-phe-lieu-tphcm/
Facebook: https://www.facebook.com/Thummuaphelieuphuongnam-163442071039232/
Về: Thông tin Liên hệ
CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO PHƯƠNG NAM
Văn phòng: 19 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tphcm
Văn phòng: 11/11 đường 68, Quốc Lộ 3, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
Gmail:phelieupn@gmail.com
Hotline: 0944.566.123(A.Dương) - 0949.193.567(A.Long)
website: http://congtymuaphelieu.net/

Mua niken: http://congtymuaphelieu.net/cong-ty-thu-mua-phe-lieu/mua-phe-lieu-niken/

Mua hợp kim: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-hop-kim/
Mua bán hợp kim: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-hop-kim/
Thu mua hợp kim: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-hop-kim/
Hợp kim mua bán: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-hop-kim/

Thu mua nikien xi mạ: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-niken-xi-ma/
Mua niken xi mạ: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-niken-xi-ma/
Thu mua niken: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-niken-xi-ma/

Thu mua chì: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-chi-phe-lieu/
Thu mua chì phế liệu: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-chi-phe-lieu/
Mua chì phế liệu: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-chi-phe-lieu/

Thu mua phế liệu Inox 304: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-inox-304/
Mua phế liệu Inox 304: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-inox-304/

Thu mua đồng công trình: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-dong-cong-trinh/
Mua đồng công trình: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-dong-cong-trinh/

Thu mua phế liệu đồng cáp: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-dong-cap/
Mua phế liệu đồng cáp: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-dong-cap/

Thu mua phế liệu Tphcm: http://congtymuaphelieu.net/
Mua phế liệu Tphcm: http://congtymuaphelieu.net/

Thu Mua đồng phế liệu Tphcm: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-dong-phe-lieu-tphcm/
Mua đồng phế liệu Tphcm: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-dong-phe-lieu-tphcm/

Thu mua nhôm đà: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-nhom-da/

Mua dây cáp nhôm: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-day-cap-nhom/
Thu mua dây cáp nhôm: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-day-cap-nhom/

Mua phế liệu Inox 201: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-inox-201/
Thu mua phế liệu Inox 201: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-inox-201/

Mua phế liệu Inox 430: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-inox-430/
Thu mua phế liệu Inox 430: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-inox-430/

Mua phế liệu Inox 310: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-inox-310/
Thu mua phế liệu Inox 310: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-inox-310/

Thu mua sắt tấm: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-sat-tam/
Thu mua phế liệu sắt tấm: http://congtymuaphelieu.net/thu-mua-phe-lieu-sat/

Hoạt động của thumuaphelieu79

Điểm: 180 điểm (hạng #156)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for thumuaphelieu79

Please log in or register to post on this wall.
...