Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Questions by tenkana

0 phiếu
0 câu trả lời 212 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 366 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 180 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 409 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 765 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 158 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
6 câu trả lời 660 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 210 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 226 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 167 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 4, 2011 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
+7 phiếu
4 câu trả lời 276 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,839 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 195 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 131 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 106 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 3, 2011 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
2 câu trả lời 133 lượt xem
...