Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,817 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,625 thành viên

Hoạt động gần đây của tenkana

1 câu trả lời 209 lượt xem
1 câu trả lời 155 lượt xem
2 câu trả lời 476 lượt xem
1 câu trả lời 117 lượt xem
2 câu trả lời 2,648 lượt xem
1 câu trả lời 466 lượt xem
0 câu trả lời 157 lượt xem
đã bình luận 16 Tháng 5, 2012
3 câu trả lời 586 lượt xem
1 câu trả lời 431 lượt xem
1 câu trả lời 116 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 3, 2012
1 câu trả lời 129 lượt xem
...