Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Hoạt động gần đây của tenkana

1 câu trả lời 202 lượt xem
1 câu trả lời 151 lượt xem
2 câu trả lời 465 lượt xem
1 câu trả lời 113 lượt xem
2 câu trả lời 2,554 lượt xem
1 câu trả lời 461 lượt xem
0 câu trả lời 151 lượt xem
đã bình luận 16 Tháng 5, 2012
3 câu trả lời 566 lượt xem
1 câu trả lời 421 lượt xem
1 câu trả lời 113 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 3, 2012
1 câu trả lời 127 lượt xem
...