Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của tenkana

1 câu trả lời 209 lượt xem
1 câu trả lời 153 lượt xem
2 câu trả lời 472 lượt xem
1 câu trả lời 116 lượt xem
2 câu trả lời 2,597 lượt xem
1 câu trả lời 464 lượt xem
0 câu trả lời 155 lượt xem
đã bình luận 16 Tháng 5, 2012
3 câu trả lời 577 lượt xem
1 câu trả lời 431 lượt xem
1 câu trả lời 114 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 3, 2012
1 câu trả lời 129 lượt xem
...