Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Questions by takeshi

0 phiếu
1 câu trả lời 149 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,314 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 394 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2013 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
1 câu trả lời 257 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 237 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 5, 2012
+1 phiếu
2 câu trả lời 3,745 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 979 lượt xem
...