Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Answers by takeshi

0 phiếu
70 lượt xem
0 phiếu
305 lượt xem
0 phiếu
295 lượt xem
0 phiếu
99 lượt xem
...