Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Hoạt động gần đây của takeshi

1 câu trả lời 678 lượt xem
1 câu trả lời 74 lượt xem
1 câu trả lời 310 lượt xem
1 câu trả lời 298 lượt xem
1 câu trả lời 205 lượt xem
...