Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,621 thành viên

Hoạt động gần đây của takeshi

1 câu trả lời 679 lượt xem
1 câu trả lời 74 lượt xem
1 câu trả lời 324 lượt xem
1 câu trả lời 302 lượt xem
1 câu trả lời 211 lượt xem
...