Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Hoạt động gần đây của takeshi

1 câu trả lời 676 lượt xem
1 câu trả lời 70 lượt xem
1 câu trả lời 305 lượt xem
1 câu trả lời 295 lượt xem
1 câu trả lời 204 lượt xem
...