Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Questions by raketty

0 phiếu
1 câu trả lời 260 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 3, 2014
0 phiếu
1 câu trả lời 236 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 232 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 8, 2013
0 phiếu
0 câu trả lời 105 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 169 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 7, 2013
+1 phiếu
0 câu trả lời 112 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 366 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 7, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 186 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 288 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 6, 2013 trong Xin-Cho tài liệu học tập
+2 phiếu
0 câu trả lời 126 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2013
+2 phiếu
3 câu trả lời 332 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 5, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 234 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 4, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 193 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 2, 2013
0 phiếu
0 câu trả lời 604 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 1,189 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 625 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 278 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 1, 2013
+2 phiếu
0 câu trả lời 192 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2012
+2 phiếu
1 câu trả lời 258 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 10, 2012
...