Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Answers by raketty

0 phiếu
107 lượt xem
0 phiếu
106 lượt xem
0 phiếu
98 lượt xem
0 phiếu
177 lượt xem
0 phiếu
94 lượt xem
0 phiếu
124 lượt xem
...