Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Hoạt động gần đây của raketty

1 câu trả lời 107 lượt xem
1 câu trả lời 106 lượt xem
1 câu trả lời 98 lượt xem
2 câu trả lời 207 lượt xem
1 câu trả lời 247 lượt xem
2 câu trả lời 177 lượt xem
1 câu trả lời 215 lượt xem
1 câu trả lời 94 lượt xem
...