Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Hoạt động gần đây của raketty

1 câu trả lời 111 lượt xem
1 câu trả lời 109 lượt xem
1 câu trả lời 101 lượt xem
2 câu trả lời 222 lượt xem
1 câu trả lời 260 lượt xem
2 câu trả lời 178 lượt xem
1 câu trả lời 236 lượt xem
1 câu trả lời 99 lượt xem
...