Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của raketty

1 câu trả lời 110 lượt xem
1 câu trả lời 109 lượt xem
1 câu trả lời 100 lượt xem
2 câu trả lời 219 lượt xem
1 câu trả lời 256 lượt xem
2 câu trả lời 178 lượt xem
1 câu trả lời 225 lượt xem
1 câu trả lời 98 lượt xem
...