Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Answers by phew

0 phiếu
115 lượt xem
đã trả lời 7 Tháng 4, 2015
0 phiếu
73 lượt xem
+1 phiếu
80 lượt xem
0 phiếu
123 lượt xem
0 phiếu
99 lượt xem
0 phiếu
147 lượt xem
+1 phiếu
105 lượt xem
+1 phiếu
134 lượt xem
...