Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Answers by phew

0 phiếu
116 lượt xem
đã trả lời 7 Tháng 4, 2015
0 phiếu
74 lượt xem
+1 phiếu
80 lượt xem
0 phiếu
126 lượt xem
0 phiếu
99 lượt xem
0 phiếu
147 lượt xem
+1 phiếu
110 lượt xem
+1 phiếu
135 lượt xem
...