Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Answers by phew

0 phiếu
108 lượt xem
đã trả lời 7 Tháng 4, 2015
0 phiếu
67 lượt xem
+1 phiếu
77 lượt xem
0 phiếu
119 lượt xem
0 phiếu
91 lượt xem
0 phiếu
140 lượt xem
+1 phiếu
100 lượt xem
+1 phiếu
126 lượt xem
...