Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Hoạt động gần đây của phew

1 câu trả lời 108 lượt xem
đã trả lời 7 Tháng 4, 2015
1 câu trả lời 67 lượt xem
1 câu trả lời 77 lượt xem
1 câu trả lời 169 lượt xem
1 câu trả lời 128 lượt xem
1 câu trả lời 119 lượt xem
1 câu trả lời 91 lượt xem
1 câu trả lời 140 lượt xem
1 câu trả lời 117 lượt xem
1 câu trả lời 206 lượt xem
...