Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Questions by macjanh

0 phiếu
1 câu trả lời 2,085 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 1, 2012 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 9,053 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 219 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
+3 phiếu
1 câu trả lời 430 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 266 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 229 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 120 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 350 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 337 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 882 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 269 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 6, 2011
0 phiếu
1 câu trả lời 658 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 6, 2011
0 phiếu
2 câu trả lời 367 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,073 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 272 lượt xem
...