Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Questions by macjanh

0 phiếu
1 câu trả lời 1,803 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 1, 2012 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 8,403 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 218 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
+3 phiếu
1 câu trả lời 421 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 264 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 119 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 303 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 318 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 725 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 265 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 6, 2011
0 phiếu
1 câu trả lời 635 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 6, 2011
0 phiếu
2 câu trả lời 360 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,065 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 258 lượt xem
...