Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Answers by macjanh

0 phiếu
476 lượt xem
+1 phiếu
2,648 lượt xem
0 phiếu
199 lượt xem
0 phiếu
190 lượt xem
0 phiếu
167 lượt xem
0 phiếu
493 lượt xem
0 phiếu
132 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
0 phiếu
172 lượt xem
0 phiếu
239 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
0 phiếu
176 lượt xem
0 phiếu
125 lượt xem
0 phiếu
154 lượt xem
...