Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Answers by macjanh

0 phiếu
465 lượt xem
+1 phiếu
2,554 lượt xem
0 phiếu
192 lượt xem
0 phiếu
188 lượt xem
0 phiếu
163 lượt xem
0 phiếu
483 lượt xem
0 phiếu
126 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
0 phiếu
164 lượt xem
0 phiếu
232 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
0 phiếu
175 lượt xem
0 phiếu
121 lượt xem
0 phiếu
146 lượt xem
...