Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Hoạt động gần đây của macjanh

2 câu trả lời 842 lượt xem
1 câu trả lời 173 lượt xem
1 câu trả lời 530 lượt xem
2 câu trả lời 465 lượt xem
2 câu trả lời 2,554 lượt xem
1 câu trả lời 1,803 lượt xem
1 câu trả lời 192 lượt xem
2 câu trả lời 188 lượt xem
1 câu trả lời 163 lượt xem
1 câu trả lời 1,614 lượt xem
1 câu trả lời 483 lượt xem
1 câu trả lời 126 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
1 câu trả lời 164 lượt xem
1 câu trả lời 232 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
1 câu trả lời 175 lượt xem
...