Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Hoạt động gần đây của macjanh

2 câu trả lời 1,120 lượt xem
1 câu trả lời 182 lượt xem
1 câu trả lời 548 lượt xem
2 câu trả lời 476 lượt xem
2 câu trả lời 2,648 lượt xem
1 câu trả lời 2,262 lượt xem
1 câu trả lời 199 lượt xem
2 câu trả lời 190 lượt xem
1 câu trả lời 167 lượt xem
1 câu trả lời 1,686 lượt xem
1 câu trả lời 493 lượt xem
1 câu trả lời 132 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
1 câu trả lời 172 lượt xem
1 câu trả lời 239 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
1 câu trả lời 176 lượt xem
...