Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Questions by livelikewind

+3 phiếu
0 câu trả lời 718 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011
0 phiếu
1 câu trả lời 245 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 287 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 207 lượt xem
+3 phiếu
1 câu trả lời 431 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 233 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 252 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 7, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 1,048 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
...