Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Questions by livelikewind

+3 phiếu
0 câu trả lời 709 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011
0 phiếu
1 câu trả lời 235 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 279 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 199 lượt xem
+3 phiếu
1 câu trả lời 425 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 229 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 243 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 7, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 962 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 122 lượt xem
...