Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Answers by livelikewind

0 phiếu
166 lượt xem
+1 phiếu
152 lượt xem
0 phiếu
123 lượt xem
0 phiếu
233 lượt xem
+1 phiếu
177 lượt xem
+1 phiếu
108 lượt xem
đã trả lời 27 Tháng 1, 2012
+1 phiếu
149 lượt xem
...