Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Answers by livelikewind

0 phiếu
160 lượt xem
+1 phiếu
151 lượt xem
0 phiếu
119 lượt xem
0 phiếu
229 lượt xem
+1 phiếu
157 lượt xem
+1 phiếu
105 lượt xem
đã trả lời 27 Tháng 1, 2012
+1 phiếu
145 lượt xem
...