Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Hoạt động gần đây của livelikewind

3 câu trả lời 3,010 lượt xem
0 câu trả lời 69 lượt xem
đã đóng 5 Tháng 1, 2014
2 câu trả lời 160 lượt xem
1 câu trả lời 151 lượt xem
1 câu trả lời 172 lượt xem
1 câu trả lời 119 lượt xem
1 câu trả lời 229 lượt xem
1 câu trả lời 157 lượt xem
1 câu trả lời 105 lượt xem
đã trả lời 27 Tháng 1, 2012
2 câu trả lời 150 lượt xem
0 câu trả lời 709 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011
1 câu trả lời 235 lượt xem
1 câu trả lời 145 lượt xem
...