Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên duyanh2011

Thành viên được: 6 năm (since 9 Tháng 1, 2012)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location: Hanoi
Website:
Facebook:
Về: Cac ban co nhu cau viec lam trinh do N2~ thi lien he voi minh nhe!

Hoạt động của duyanh2011

Điểm: 1,390 điểm (hạng #33)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 27
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 12 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for duyanh2011

Please log in or register to post on this wall.
...