Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên cvnboss

Thành viên được: 1 năm (since 28 Tháng 11, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Dương Vĩnh Phát
Location: Đà Nẵng
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của cvnboss

Điểm: 180 điểm (hạng #154)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for cvnboss

Please log in or register to post on this wall.
...