Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Questions by bigtoe

0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 3, 2015 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 150 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2015
+1 phiếu
1 câu trả lời 138 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2015
0 phiếu
1 câu trả lời 176 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 142 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 135 lượt xem
...