Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Questions by bigtoe

0 phiếu
1 câu trả lời 150 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 3, 2015 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 157 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 129 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 93 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2015
+1 phiếu
1 câu trả lời 158 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2015
0 phiếu
1 câu trả lời 184 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 148 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 140 lượt xem
...