Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Questions by bigtoe

0 phiếu
1 câu trả lời 142 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 3, 2015 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 154 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 127 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 91 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2015
+1 phiếu
1 câu trả lời 157 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2015
0 phiếu
1 câu trả lời 182 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 146 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 140 lượt xem
...