Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Answers by bigtoe

+1 phiếu
110 lượt xem
+1 phiếu
114 lượt xem
0 phiếu
125 lượt xem
–1 phiếu
169 lượt xem
0 phiếu
100 lượt xem
0 phiếu
113 lượt xem
0 phiếu
130 lượt xem
đã trả lời 22 Tháng 1, 2015
0 phiếu
96 lượt xem
0 phiếu
100 lượt xem
0 phiếu
94 lượt xem
...