Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của bigtoe

1 câu trả lời 142 lượt xem
1 câu trả lời 127 lượt xem
1 câu trả lời 116 lượt xem
3 câu trả lời 546 lượt xem
1 câu trả lời 167 lượt xem
1 câu trả lời 91 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2015
1 câu trả lời 116 lượt xem
1 câu trả lời 157 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2015
1 câu trả lời 151 lượt xem
1 câu trả lời 212 lượt xem
1 câu trả lời 136 lượt xem
1 câu trả lời 132 lượt xem
1 câu trả lời 146 lượt xem
1 câu trả lời 86 lượt xem
1 câu trả lời 140 lượt xem
1 câu trả lời 172 lượt xem
1 câu trả lời 101 lượt xem
...