Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Hoạt động gần đây của bigtoe

1 câu trả lời 130 lượt xem
1 câu trả lời 124 lượt xem
1 câu trả lời 110 lượt xem
3 câu trả lời 486 lượt xem
1 câu trả lời 163 lượt xem
1 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2015
1 câu trả lời 114 lượt xem
1 câu trả lời 138 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2015
1 câu trả lời 137 lượt xem
1 câu trả lời 196 lượt xem
1 câu trả lời 130 lượt xem
1 câu trả lời 125 lượt xem
1 câu trả lời 142 lượt xem
1 câu trả lời 85 lượt xem
1 câu trả lời 135 lượt xem
1 câu trả lời 169 lượt xem
1 câu trả lời 100 lượt xem
...