Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên azarashi

Thành viên được: 7 năm (since 21 Tháng 2, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của azarashi

Điểm: 3,000 điểm (hạng #17)
Các câu hỏi: 6
Các câu trả lời: 53
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 16 câu hỏi, 26 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 42 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for azarashi

Please log in or register to post on this wall.
...