Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên alexar

Thành viên được: 7 năm (since 24 Tháng 1, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của alexar

Điểm: 2,590 điểm (hạng #19)
Các câu hỏi: 25 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 36
Các bình luận: 20
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 8 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 19 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for alexar

Please log in or register to post on this wall.
...