Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Wall for Sakura Chan

Please log in or register to post on this wall.
Hàng của bác dịch lên "TV" rồi nè ^^
http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Touhou-Akimame
28 Tháng 7, 2014 bởi ZeroHikaru
Hehe. Cai nay moi :-D. Nhung chuc nang cua no la gi a :-)
14 Tháng 8, 2013 bởi Sakura Chan
hello ^^
14 Tháng 8, 2013 bởi takeshi
...