Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Answers by Sakura Chan

0 phiếu
61 lượt xem
0 phiếu
75 lượt xem
0 phiếu
45 lượt xem
0 phiếu
80 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
0 phiếu
76 lượt xem
0 phiếu
109 lượt xem
0 phiếu
126 lượt xem
0 phiếu
83 lượt xem
...