Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Answers by Sakura Chan

0 phiếu
68 lượt xem
0 phiếu
82 lượt xem
0 phiếu
58 lượt xem
0 phiếu
81 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
0 phiếu
78 lượt xem
0 phiếu
112 lượt xem
0 phiếu
130 lượt xem
0 phiếu
90 lượt xem
...