Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Hoạt động gần đây của Sakura Chan

0 câu trả lời 30 lượt xem
1 câu trả lời 68 lượt xem
1 câu trả lời 293 lượt xem
1 câu trả lời 36 lượt xem
1 câu trả lời 39 lượt xem
0 câu trả lời 29 lượt xem
1 câu trả lời 31 lượt xem
2 câu trả lời 82 lượt xem
1 câu trả lời 58 lượt xem
1 câu trả lời 60 lượt xem
1 câu trả lời 362 lượt xem
1 câu trả lời 81 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
1 câu trả lời 282 lượt xem
1 câu trả lời 108 lượt xem
...