Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Hoạt động gần đây của Sakura Chan

0 câu trả lời 27 lượt xem
1 câu trả lời 61 lượt xem
1 câu trả lời 201 lượt xem
1 câu trả lời 35 lượt xem
1 câu trả lời 38 lượt xem
0 câu trả lời 28 lượt xem
1 câu trả lời 31 lượt xem
2 câu trả lời 75 lượt xem
1 câu trả lời 45 lượt xem
1 câu trả lời 57 lượt xem
1 câu trả lời 336 lượt xem
1 câu trả lời 80 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
1 câu trả lời 268 lượt xem
1 câu trả lời 106 lượt xem
...