Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,621 thành viên

Hoạt động gần đây của Sakura Chan

0 câu trả lời 31 lượt xem
1 câu trả lời 97 lượt xem
1 câu trả lời 418 lượt xem
1 câu trả lời 38 lượt xem
1 câu trả lời 45 lượt xem
0 câu trả lời 33 lượt xem
1 câu trả lời 35 lượt xem
2 câu trả lời 86 lượt xem
1 câu trả lời 71 lượt xem
1 câu trả lời 61 lượt xem
1 câu trả lời 399 lượt xem
1 câu trả lời 83 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
1 câu trả lời 302 lượt xem
1 câu trả lời 114 lượt xem
...