Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Answers by Ikemen89

0 phiếu
102 lượt xem
đã trả lời 1 Tháng 8, 2013
0 phiếu
244 lượt xem
+1 phiếu
626 lượt xem
0 phiếu
1,367 lượt xem
+1 phiếu
299 lượt xem
+1 phiếu
162 lượt xem
0 phiếu
317 lượt xem
...