Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Answers by Ikemen89

0 phiếu
106 lượt xem
đã trả lời 1 Tháng 8, 2013
0 phiếu
245 lượt xem
+1 phiếu
657 lượt xem
0 phiếu
1,590 lượt xem
+1 phiếu
427 lượt xem
+1 phiếu
169 lượt xem
0 phiếu
332 lượt xem
...