Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Answers by Ikemen89

0 phiếu
107 lượt xem
đã trả lời 1 Tháng 8, 2013
0 phiếu
246 lượt xem
+1 phiếu
668 lượt xem
0 phiếu
1,740 lượt xem
+1 phiếu
482 lượt xem
+1 phiếu
173 lượt xem
0 phiếu
332 lượt xem
...