Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Hoạt động gần đây của Ikemen89

3 câu trả lời 1,207 lượt xem
1 câu trả lời 107 lượt xem
đã trả lời 1 Tháng 8, 2013
1 câu trả lời 246 lượt xem
1 câu trả lời 134 lượt xem
5 câu trả lời 668 lượt xem
1 câu trả lời 288 lượt xem
2 câu trả lời 1,740 lượt xem
1 câu trả lời 482 lượt xem
2 câu trả lời 240 lượt xem
1 câu trả lời 173 lượt xem
0 câu trả lời 499 lượt xem
...