Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của Ikemen89

3 câu trả lời 1,038 lượt xem
1 câu trả lời 106 lượt xem
đã trả lời 1 Tháng 8, 2013
1 câu trả lời 245 lượt xem
1 câu trả lời 127 lượt xem
5 câu trả lời 657 lượt xem
1 câu trả lời 281 lượt xem
2 câu trả lời 1,590 lượt xem
1 câu trả lời 427 lượt xem
2 câu trả lời 239 lượt xem
1 câu trả lời 169 lượt xem
0 câu trả lời 498 lượt xem
...