Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Hoạt động gần đây của Ikemen89

3 câu trả lời 808 lượt xem
1 câu trả lời 102 lượt xem
đã trả lời 1 Tháng 8, 2013
1 câu trả lời 244 lượt xem
1 câu trả lời 121 lượt xem
5 câu trả lời 626 lượt xem
1 câu trả lời 275 lượt xem
2 câu trả lời 1,367 lượt xem
1 câu trả lời 299 lượt xem
2 câu trả lời 232 lượt xem
1 câu trả lời 162 lượt xem
0 câu trả lời 495 lượt xem
...