Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của Doantrang

0 câu trả lời 808 lượt xem
0 câu trả lời 383 lượt xem
11 câu trả lời 2,311 lượt xem
13 câu trả lời 42,746 lượt xem
...