Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Hoạt động gần đây của Doantrang

0 câu trả lời 274 lượt xem
0 câu trả lời 339 lượt xem
11 câu trả lời 2,057 lượt xem
13 câu trả lời 42,197 lượt xem
...