Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 238 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 199 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 139 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 83 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 106 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 96 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 184 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 589 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 358 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2011 trong Làm thế nào để...? bởi tenkana (9,690 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 876 lượt xem
...