Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,773 câu hỏi

3,912 câu trả lời

2,821 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 101 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 215 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi diemhuong (680 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 158 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 134 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 242 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 143 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 109 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 99 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 196 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 594 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 362 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2011 trong Làm thế nào để...? bởi tenkana (9,690 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 894 lượt xem
...