Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,773 câu hỏi

3,912 câu trả lời

2,821 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 1,041 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khoi
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 8, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 32 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 8, 2016 bởi teoke1234 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 289 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 369 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 6, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
...