Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 8, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 8, 2016 bởi teoke1234 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 7, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi entrustman (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 257 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 367 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 6, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 95 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 92 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 5, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 5, 2016 bởi Khách
...