Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 342 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 95 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 88 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 211 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 5, 2017 bởi Momiji Momiji (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 203 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 155 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 11, 2016 bởi Khách
+1 phiếu
0 câu trả lời 91 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 11, 2016 bởi Nhu Nguyen
0 phiếu
0 câu trả lời 50 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 198 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 38 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 10, 2016 bởi Khách
...