Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 182 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 133 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 50 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 11, 2016 bởi Khách
+1 phiếu
0 câu trả lời 83 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 11, 2016 bởi Nhu Nguyen
0 phiếu
0 câu trả lời 47 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 11, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi xgame2006 (170 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 198 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 33 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 10, 2016 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 755 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 10, 2016 trong Xin-Cho tài liệu học tập bởi vnhatduy2010 (200 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 57 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp thành ngữ, tục ngữ bởi Khoi
...