Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,616 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 38 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 5 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 113 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 4 bởi phuong18488 (120 điểm)
...