Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,766 câu hỏi

3,908 câu trả lời

2,818 bình luận

3,278 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây bởi phuong18488 (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 4 bởi Nguyễn nam
0 phiếu
0 câu trả lời 144 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 298 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 170 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 779 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 383 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 239 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 215 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 101 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 108 lượt xem
...