Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

jlpt - Các câu hỏi được Tag gần đây

+5 phiếu
1 câu trả lời 1,086 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 1,923 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 775 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2,932 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 917 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 655 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 687 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 232 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,625 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 572 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 303 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 777 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 822 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 620 lượt xem
...