Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,393 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

jlpt - Các câu hỏi được Tag gần đây

+5 phiếu
1 câu trả lời 1,102 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 2,053 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 794 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3,065 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 958 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 743 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 743 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 245 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,786 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 612 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 314 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 860 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 865 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 717 lượt xem
...