Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

du-học - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 phiếu
0 câu trả lời 835 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 296 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 714 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 106 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 4,426 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 312 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 348 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 255 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 848 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 140 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 169 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 5, 2011 trong Du học Nhật bởi azarashi (3,000 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 2,158 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 438 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 477 lượt xem
...