Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

du-học - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 phiếu
0 câu trả lời 827 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 12, 2012 trong Du học Nhật bởi Candle Scent (150 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 290 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 162 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 681 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 103 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 4,334 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 303 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 345 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 249 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 842 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 166 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 5, 2011 trong Du học Nhật bởi azarashi (3,000 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 2,114 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 433 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 441 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 239 lượt xem
...