Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

日本語能力試験 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 244 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 884 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 3,758 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2,289 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 769 lượt xem
...