Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 83 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 88 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 4, 2017 bởi tdthang (170 điểm)
+1 phiếu
1 câu trả lời 119 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 184 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 183 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 133 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 117 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 226 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 12, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 130 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 180 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 11, 2016 bởi stone89son (120 điểm)
...