Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 89 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 431 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Làm thế nào để...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 162 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 526 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 243 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1,209 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 401 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 182 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Ve210
0 phiếu
2 câu trả lời 386 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 78 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 287 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 263 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2017 bởi Khách
...