Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 108 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 229 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 332 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 105 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 774 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 75 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 95 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 682 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 500 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 587 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 235 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 145 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 128 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 166 lượt xem
...