Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 178 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 6, 2017 trong Làm thế nào để...? bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 85 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 6, 2017 bởi plat (160 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 89 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 6, 2017 bởi Pham
0 phiếu
1 câu trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 105 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 207 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 5, 2017 bởi Momiji Momiji (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 146 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2017 trong Ở đâu ...? bởi Yuki
0 phiếu
2 câu trả lời 247 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 136 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 78 lượt xem
...