Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,621 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 140 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 167 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 123 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 247 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 211 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1,980 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 354 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 639 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,792 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 244 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 1,116 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi nnkiennew (160 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 117 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 152 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 255 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
...