Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 1,976 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 345 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 629 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,754 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 236 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 1,072 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi nnkiennew (160 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 101 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 135 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 142 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 252 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
...