Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 152 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 241 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 172 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 482 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 210 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 2, 2011 trong Văn hóa, lễ hội bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 635 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 398 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 220 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 230 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 109 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 906 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 165 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 122 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 246 lượt xem
...