Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,816 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 262 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 184 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 121 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 101 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 215 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 319 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 96 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 576 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 671 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 115 lượt xem
...