Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 182 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 311 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 83 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi xuka (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 281 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 7, 2017 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Trần Linh (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 78 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 604 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 7, 2017 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 460 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 437 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 117 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2017 trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 68 lượt xem
...