Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi nhiều người xem nhất

0 phiếu
1 câu trả lời 59,464 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 6, 2011 trong Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm bởi hamchoi (3,350 điểm)
0 phiếu
13 câu trả lời 42,217 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 4, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
9 câu trả lời 24,017 lượt xem
+2 phiếu
2 câu trả lời 19,040 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 11, 2012 bởi h.takeshi (920 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 17,689 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
+4 phiếu
2 câu trả lời 14,759 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,408 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 12,331 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 6, 2015 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 11,732 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 11,198 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 3, 2012 bởi nimbus2001 (160 điểm)
0 phiếu
8 câu trả lời 11,074 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 5, 2014 bởi Châu
0 phiếu
2 câu trả lời 8,841 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 8,416 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8,022 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 7,616 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 6,741 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011 bởi cactus79 (260 điểm)
...