Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,772 câu hỏi

3,911 câu trả lời

2,819 bình luận

3,279 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi nhiều người xem nhất

0 phiếu
1 câu trả lời 59,618 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 6, 2011 trong Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm bởi hamchoi (3,350 điểm)
0 phiếu
13 câu trả lời 42,744 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 4, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
9 câu trả lời 24,848 lượt xem
+2 phiếu
2 câu trả lời 19,732 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 11, 2012 bởi h.takeshi (920 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 17,925 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
+4 phiếu
2 câu trả lời 16,495 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 15,349 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 3, 2012 bởi nimbus2001 (160 điểm)
+1 phiếu
6 câu trả lời 14,428 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 14,388 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 6, 2015 bởi Khách
0 phiếu
8 câu trả lời 11,926 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 5, 2014 bởi Châu
0 phiếu
1 câu trả lời 11,741 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 9,048 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8,991 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,348 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 8,003 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7,191 lượt xem
...