Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi nhiều người xem nhất

0 phiếu
1 câu trả lời 59,767 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 6, 2011 trong Hỏi-Đáp học thi, kinh nghiệm bởi hamchoi (3,350 điểm)
0 phiếu
13 câu trả lời 43,087 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 4, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
12 câu trả lời 25,532 lượt xem
+2 phiếu
2 câu trả lời 20,069 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 11, 2012 bởi h.takeshi (920 điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 18,051 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Ở đâu ...? bởi Khách
+4 phiếu
2 câu trả lời 17,772 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 16,626 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 3, 2012 bởi nimbus2001 (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15,317 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 6, 2015 bởi Khách
+1 phiếu
6 câu trả lời 15,179 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2014 trong Ở đâu ...? bởi Khách
0 phiếu
8 câu trả lời 12,623 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 5, 2014 bởi Châu
0 phiếu
1 câu trả lời 11,741 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 9,470 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi macjanh (11,500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9,085 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,524 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 8,266 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 7,910 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 10, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi hayashi (1,630 điểm)
...