Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,258 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Câu hỏi Hot

0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 57 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 109 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 80 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 295 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 341 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 131 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Ve210
0 phiếu
1 câu trả lời 145 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 245 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 147 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 9, 2017 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 133 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 127 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2017 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Lớp học tiếng Nhật
0 phiếu
0 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 93 lượt xem
...