Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,619 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Câu hỏi Hot

0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 6 trong Ở đâu ...? bởi trungtamtrungduc79 (140 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
...